مته برگی

مته برگی

  • کاربرد مته برگی :

از مته برگی جهت ایجاد سوراخ برای انواع لولا و قفل استفاده میشود

  • سایزهای مته برگی :

مته های برگی در سایزهای 6 تا 32 میلیمتر تولید میگردد

  • سایزهای مصرفی :

سایزهای مصرفی مته برگی 20 و 22 میلیمتر هستند

  • تفاوت مته برگی و مته چوب مارپیچ :
  1. مته های برگی نسبت به مته های چوب دقت کمتری دارند .
  2. مته های برگی شیاری برای بیرون آوردن براده های چوب ندارند .
  3. عمق سوراخ کاری در مته های برگی از مته های چوب کمتر است .
  4. سرعت سوراخ کاری مته های چوب بیشتر از مته های برگی است .
  5. قیمت مته های برگی از مته های چوب بسیار کمتر می باشد .

فیلترهای فعال