اينورترها بر حسب نوع موج و توان به 2 دسته تقسيم ميشن

1 - اينورترهاي موج سينوسي

2 - اينورتر موج شبه سينوسي

1 - PURE SINE WAVE 

2 - MODIGIVED SINE WAVE

اول از همه بايد ببنيم معني واقعي اينورتر چي هست و چه كاربردهايي داره؟

What Is A Pure Sine Wave Inverter (All You Need To Know)?What Is A Pure Sine Wave Inverter (All You Need To Know)?

یک اینورتر ولتاژ DC را به ولتاژ AC تبدیل می کند. در بیشتر موارد، ولتاژ DC ورودی معمولا کمتر است در حالی که AC خروجی برابر با ولتاژ تغذیه شبکه 120 ولت یا 240 ولت بسته به کشور است.

An inverter converts the DC voltage to an AC voltage. In most cases, the input DC voltage is usually lower while the output AC is equal to the grid supply voltage of either 120 volts, or 240 Volts depending on the country.