معرفی كتاب و مجله صنعتي

تاریخ انتشار: 00/11/11

كتاب مك مستر MCMASTER-CARR يكي از بهترين كتاب هاي دنياي صنعت هست كه سالهاست در زمينه ابزارآلات صنعتي فعاليت ميكنه

اين كتاب كه زرد رنگ هست و در آمركا توليد و منتشر ميشود