انواع چوب types of Wood

تاریخ انتشار: 00/11/15

در این مقاله میخوایم انواع چوب رو به همراه نام و عکسهاشون معرفی کنیم 

هزاران مدل و نوع چوب در دنیا هست و ما در اینجا 33 نوع از مرغوب ترین نوع چوب ها رو معرفی میکنیم

Wood comes in a wide range of shapes and sizes. Because wood comes from trees, and trees come in several species, it’s no surprise that we have such a wide range of woods to choose from when building.

Different Types Of Wood

1 - چوب توسکا

ALDER WOOD

2 - چوب خاکستر

ASH WOOD

3 - چوب آسپن

ASPEN WOOD

4 - چوب بالسا

BALSA WOOD

5 - چوب بامبو

BAMBOO WOOD

6 - چوب باسود

BASS WOOD

7 - چوب بش

BEECH WOOD

8 - چوب توس

BIRCH WOOD

9 - چوب کالیفورنیا قرمز

CALIFORNIA RED WOOD

10 - چوب سرو

 CEDAR

11 - چوب گیلاس

CHERRY WOOD

12 - چوب داگلاس

DOUGLAS FIRWOOD

13 - چوب آبنوس

EBONY WOOD

14 - چوب هارد بورد

HARD BOARD

1. Alder Wood چوب توسکا

Due to its inherent beauty, machinability, and diversity, alder is a hardwood that is steadily gaining appeal. It’s more common in California’s northwest and southwestern regions, as well as Canada’s southwest. Because it belongs to the very same family as the birch tree, it has many of the same uses. When freshly cut, alder seems practically white, but when exposed to light and air, it quickly develops a warm honey brown. The grain of this medium-grade wood is straight, making it ideal for turning, carving, and machining. The wood also responds nicely to a wide range of finishing techniques. When sanded, alder wood has a quite smooth surface that can be easily painted.

آلدر  به دلیل زیبایی ذاتی، ماشین پذیری و تنوع، چوب جنگلی است که به طور پیوسته جذابیت به دست می آورد. در مناطق شمال غربی و جنوب غربی کالیفرنیا و همچنین جنوب غربی کانادا شایع تر است. چون متعلق به همان خانواده درخت توس است، استفاده های مشابه زیادی دارد.

2. Ash چوب خاکستر

چوب آش

Due to recent concerns with the Emerald Ash borer, an unwanted pest that has caused several of these trees to die prematurely, ash wood can be hard to come by. If you reside in a region where Ash trees are natural and numerous, you will have an easier time finding this wood than if you do not.

با توجه به نگرانی های اخیر در مورد کرم خاکستر زمرد، یک آفت ناخواسته که باعث مرگ زودرس تعدادی از این درختان شده است، چوب خاکستر به سختی می توان یافت. اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که درختان زبان گنجشک طبیعی و متعدد هستند، راحت‌تر می‌توانید این چوب را پیدا کنید.

3- Aspen چوب آسپن

چوب آسپن ابزارجات

Aspen is a light-colored wood that is easy to paint and stain. The texture of this wood can seem or feel fuzzy at times. Sauna construction is one of the most specialized usages for Aspen wood. The wood is heat resistant and can withstand moisture with little swelling or movement. It’s also utilized in the manufacture of matchsticks because it doesn’t conduct heat well.

چوب آسپن :

آسپن یک چوب رنگی روشن است که رنگ و رنگ آمیزی آسان است. بافت این چوب به نظر می رسد یا احساس فازی می کند. ساخت سونا یکی از تخصصی ترین استفاده های تخصصی برای چوب آسپن است. چوب مقاوم در برابر حرارت است و می تواند رطوبت را با تورم یا حرکت کمی مقاومت کند. این نیز در تولید Matchsticks استفاده می شود، زیرا گرما به خوبی عمل نمی کند.

اطلاعات بیشتر در مورد چوب آسپن